Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom za ich trud kształcenia i wychowywania. Przepiękną laurką przygotowaną na tę okoliczność był niewątpliwie występ uczniów naszej szkoły, przygotowany pod kierunkiem Pani Moniki Piątkowskiej. Program artystyczny stanowił najpiękniejszy bukiet życzeń dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników naszej szkoły. Gromkie brawa były dowodem uznania za piękny występ.

Zgodnie z tradycją naszej szkoły tego dnia odbyła się  też uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Przysięgę składało 10 uczniów. To niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich wychowawcy, Pani Elżbiety Wójcik i rodziców. Zaprezentowanym programem artystycznym dzieci udowodniły, że są gotowe do przyjęcia w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Zaborowie. 

Aktu pasowania na ucznia dokonała Pani Dyrektor, Iwona Grabowska. Uczniowie  otrzymali  pamiątkowy Dyplom Pasowania na Ucznia oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców. 

Po części artystycznej uczniowie oraz przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli kwiaty wszystkim pracownikom szkoły. Dzień Edukacji Narodowej zakończył się dyskoteką dla uczniów oraz spotkaniem przy kawie i ciastku nauczycieli, pracowników obsługi oraz rodziców.