Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 
 

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Zaborowie

 
 
 
 

Imię i nazwisko

Nauczane przedmioty

mgr Iwona Grabowska

dyrektor szkoły, matematyka

mgr Beata Garlej

wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Jakubowska

język polski

mgr Dariusz Kostrzewa

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Dorota Łukasiewicz

doradztwo zawodowe

mgr Monika Michalak

wychowanie przedszkolne, matematyka, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, muzyka

ks. mgr Tadeusz Milczarski

religia

mgr Bożena Nowakowska

religia

mgr Robert Nowicki

historia, wychowanie fizyczne

mgr Monika Piątkowska

język angielski, język rosyjski

mgr Wioleta Przybyszewska

przyroda, zajęcia techniczne, technika, geografia, nauczyciel biblioteki

mgr Arkadiusz Sadowski

pedagog szkolny, plastyka

mgr Elżbieta Sekular

edukacja wczesnoszkolna

mgr Edyta Strzelecka

język angielski

mgr Urszula Swatek

edukacja wczesnoszkolna, biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Sylwia Tarnicka

informatyka, fizyka, matematyka

mgr Elżbieta Wójcik

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

mgr Wioleta Zielonka

matematyka