Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom za ich trud kształcenia i wychowywania. Takim podziękowaniem był niewątpliwie występ uczniów naszej szkoły w dniu 13 października, przygotowany pod kierunkiem Pani Elżbiety Sekular. Przedstawienie pozwoliło zaprezentować wielorakie umiejętności uczniów, jak recytacja, drama, śpiew. Duże znaczenie w odbiorze miała także scenografia, która tworzyła właściwy klimat przekazywanych treści. Wykorzystano również wiele rekwizytów, które wzbogaciły przekaz i dodały przedstawieniu dynamizmu. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością podeszli do zadania. Długie i gromkie brawa były dowodem uznania za piękny występ.

W tym dniu miało miejsce ślubowanie klasy pierwszej pod opieką Pani Elżbiety Wójcik. Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów musiały wykazać się umiejętnościami śpiewu i deklamacji. Występ dzieci spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widowni. Artyści po występie zostali nagrodzeni brawami. Następnie pierwszoklasistów czekało uroczyste ślubowanie na sztandar i tradycyjne pasowanie na ucznia symbolicznym wielkim ołówkiem przez Panią Dyrektor Iwonę Grabowską. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty.

Po części artystycznej uczniowie oraz przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli kwiaty wszystkim pracownikom szkoły, a grupa pracowników otrzymała nagrody Dyrektora Szkoły. Dzień Edukacji Narodowej zakończył się spotkaniem przy kawie i ciastku nauczycieli, pracowników obsługi oraz rodziców.