Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Dnia 30 kwietnia 2013 roku w SP w Zaborowie odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczy pod hasłem "Wędrujemy po Polsce" przygotowany przez panią Wioletę Przybyszewską. Celem konkursu było przybliżenie uczniom piękna i osobliwości przyrody ojczystej. Do konkursu przystąpiło 5 szkół z gminy Naruszewo, brali w nim udział uczniowie z klasy czwartej i piątej. Konkurs składał się z dwóch etapów: pierwszy- test składający się z 18 pytań, w części drugiej uczestnicy pracowali w grupach czteroosobowych. Do rozwiązania mieli między innymi krzyżówki, zagadki, zadania z mapą oraz wykreślanki. Ta część zdecydowanie bardziej przypadła uczniom do gustu i podczas rozwiązywania zadań mieli dobrą zabawę. W kategorii drużynowej I miejsce zajęli uczniowie z SP Zaborowo, II miejsce- SP Radzyminek, III miejsce SP Naruszewo. W ktegorii indywidualnej I nagroda przypadła  uczniowi SP Zaborowo Jakubowi Kozarzewskiemu, II nagroda Oldze Kołodziejczak z SP w Radzyminku, III nagroda Patrycji Olszewskiej z SP w Radzyminku.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Nagrody ufundował Urząd Gminy w Naruszewie.