Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

W dniu 12.09.2019 r. do naszej szkoły zawitała ponownie grupa historyczna Rekonstrukto z żywą lekcją historii. Tym razem zaprezentowano nam pokaż pt. " Wrzesień 39"- czyli rzecz o tym, jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła Rzeczpospolita. Uczniowie czynnie uczestniczyli w tej lekcji, dzięki czemu na pewno zapamiętają niektóre fakty historyczne. Duże zainteresowanie wzbudził też pokaz rekwizytów.