Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

W dniu 8 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół w Naruszewie odbyła się III edycja Gminnego Konkursu Informatycznego dla Szkół Podstawowych z terenu gminy Naruszewo. Celem konkursu było:

- wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych,

- zwrócenie uwagi na możliwości wykorzystania umiejętności z zakresu informatyki w praktyce,

- stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa oraz prezentacji informatycznych dokonań,

- opanowanie techniki szybkiego i bezbłędnego pisania na klawiaturze,

- rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia uczniów,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się środkami technologii informatycznej,

- inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV szkół podstawowych. Zadaniem uczestników konkursu było wykazanie się umiejętnością szybkiego i bezbłędnego pisania tekstu na klawiaturze z wykorzystaniem programu „Mistrz klawiatury". Nad przebiegiem konkursu czuwał nauczyciel zajęć komputerowych ze Szkoły Podstawowej w Naruszewie Pan Marcin Salak.

Naszą szkołe reprezentowała trójka uczniów: Karolina Górnicka, Kinga Kraśniewska i Jakub Garlej pod opieką Pana Roberta Nowickiego. Rywalizowali oni ze swoimi kolegami z Naruszewa, Nacpolska, Radzyminka i Kryska. Nasi uczniowie zajęli drużynowo III lokatę a indywidualnie Kinga Kraśniewska zajęła III miejsce.

Konkurs został podsumowany przez Panią Marię Roguską,  Dyrektora Zespołu Szkół i Pana Witolda Rykowskiego, Kierownika ZOPO w Naruszewie. Pani dyrektor dokonała także wręczenia dyplomów dla wszystkich uczestników jak i rzeczowych nagród dla najlepszej trójki uczniów.