Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

27 marca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie po raz dwunasty zabrzmiały piękne strofy wierszy dla dzieci w wykonaniu trzecioklasistów ze szkół powiatu płońskiego i ciechanowskiego. Po raz kolejny odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poeci – dzieciom”. Tym razem dzieci recytowały utwory trzech współczesnych poetek - Doroty Gellner, Danuty Wawiłow i Natalii Usenko. Cele konkursu to: propagowanie wśród uczniów utworów poetyckich, zachęcanie do kontaktu z literaturą dla dzieci, kształcenie umiejętności recytacji z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, budzenie wrażliwości estetycznej.

W tegorocznej edycji konkursu wystąpiło 23 finalistów z 8 szkół podstawowych: Ojrzenia, Lisewa, Smardzewa, Kołozębia, Kamienicy, Królewa, Sochocina i Zaborowa. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie III klasy pod opieką Pani Urszuli Swatek.

Karolina Górnicka za interpretację wiersza „Bajeczka" D. Gellner zajęła 2.miejsce. Gratulujemy.