Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Bieżący rok szkolny  rozpoczął się 4 września 2017r. w poniedziałek. O godzinie 9.00 zadzwonił pierwszy dzwonek i cała społeczność szkolna zgromadzona na sali gimnastycznej uroczyście odśpiewała hymn państwowy. Następnie Pani Dyrektor  Iwona Grabowska powitała serdecznie wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. Szczególnie serdecznie powitała przedszkolaków, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg naszej szkoły oraz siódmoklasistów- którzy po wielu, wielu latach powracają w  zmieniony ustrój szkolnictwa. Opowiedziała  o zmianach, jakie czekają nas w związku z wprowadzaną reformą oświaty, o wykonanych  już  pracach  modernizacyjnych szkoły i o tych, które jeszcze trwają. Przedstawiła również Grono Pedagogiczne, które w powiększonym składzie rozpoczyna pracę w naszej szkole. I tak uczyć będą:

 1. p. Urszula Swatek - wychowawca klasy I, biologia, WDŻ
 2. p. Elżbieta Sekular - wychowawca klasy III, świetlicy
 3. p. Elżbieta Wójcik - wychowawca klasy II  oraz  IV,
 4. p. Małgorzata Jakubowska - wychowawca klasy V, język polski
 5. p. Wioleta Przybyszewska - wychowawca klasy VI, przyroda, biblioteka
 6. p. Robert Nowicki - wychowawca klasy VII, historia, wychowanie fizyczne
 7. p. Monika Michalak - wychowawca  oddziału przedszkolnego
 8. p. Iwona Grabowska - matematyka
 9. p. Monika Piątkowska - język angielski
 10. p. Edyta Strzelecka - język angielski
 11. p. Adam Jakubowski - informatyka, zajęcia komputerowe
 12. p. Robert Krysiak - chemia, fizyka
 13. p. Agnieszka Awietisjan - język rosyjski, plastyka, muzyka
 14. p. Aneta  Ulicka - geografia
 15. p. Bożena Nowakowska - religia
 16. ks. Tadeusz Milczarski - religia
 17. p. Arkadiusz Sadkowski - pedagog szkolny

 

Niezmiennie o czystość szkoły dbać będą panie  Bożena Dobrowolska i Barbara Śrut, a o teren wokół szkoły pan Daniel Borowski.

 Z kroniki szkoły, autor p. Monika Michalak