Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie zaprasza wszystkich uczniów i rodziców na inaugurację roku szkolnego 2013/2014. Uroczystość odbędzie się 2 września br. o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Plan uroczystości:

- rozpoczęcie,

- odśpiewanie hymnu państwowego,

- przemówienie Dyrektor Szkoły,

- spotkanie z wychowawcami w klasach,

- sprawy różne (spotkania ws. ewaluacji zewnętrznej)