Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Dnia 29.11.2012 r o godzinie 13.30 odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas

  • Godzina 12.20  - lekcja pokazowa  dla rodziców klasy IV - język angielski (mgr Edyta Strzelecka)
  • Przekazanie informacji rodzicom o wynikach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Informacja o wynikach nauczania
  • Sprawy różne