Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Gmina Naruszewo realizuje projekt ,,Uczyć inaczej to uczyć ciekawiej" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów obejmuje:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające, prowadzone w doposażonych pracowniach przyrodniczych i matematycznych oraz wyjazdy edukacyjne

Szkoła Podstawowa w Zaborowie: 
- zajęcia rozwijające z matematyki
- zajęcia rozwijające z przyrody
- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
- zajęcia z programowania i algorytmiki - Scratch w szkole
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- zajęcia z języka rosyjskiego
- zajęcia z języka angielskiego

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej placówki.