Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Analizując uzyskane wyniki klasyfikacji, stwierdzono, iż średnia szkoły wynosi 4,0 i wzrosła o 0,2 w stosunku do ubiegłego półrocza. Najwyższe wyniki z nauczania uzyskała klasa IV i klasa VI po – 4,1 W klasach I-III nauczyciele sporządzili ocenę opisową.

Średnia frekwencji wyniosła 93 % i w stosunku do ubiegłego półrocza nie uległa zmianie. Najwyższą średnią frekwencję uzyskała klasy VI– 97%,  a najniższą klasa IV –90 %, oddział przedszkolny uzyskał 88% frekwencję.

Stan szkoły - 50 + 18

Klasyfikowanych  - 50

Nieklasyfikowanych   - 0

Statystyka ocen szkoły:

 • Celujących -  1    
 • Bardzo dobrych - 83
 • Dobrych - 40
 • Dostatecznych - 26
 • Dopuszczających - 22
 • Niedostatecznych - 4
 • Nieklasyfikowanych - 0
 • Zwolnionych - 0

Statystyka ocen zachowania:

 • Wzorowych  -  7
 • Bardzo dobrych - 4     
 • Dobrych - 2
 • Poprawnych - 2    
 • Nieodpowiednich - 1
 • Nagannych 0     

 

Średnia ocen: 4,0

 

Średnia frekwencja: 93 %

 

 

KLASA I

Frekwencja – 92    %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: - Agata Kozarzewska

Najlepsi uczniowie: Agata Kozarzewska, Patrycja Rybicka, Maja Domańska, Oliwia Baranowska, Adam Sadkowski, Katarzyna Kruszewska, Jadwiga Jakubowska, Kacper Adamski, Sebastian Kornatowski

 

KLASA II

Frekwencja –   92 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Aleksandra Dybowska

Najlepsi uczniowie: Michalak Zuzanna,  Dybowska Aleksandra, Kornatowski Jakub

 

KLASA III

Frekwencja –   95 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Jakub Kozarzewski, Kinga Kraśniewska

Najlepsi uczniowie: Kraśniewska Kinga, Wolski Mikołaj

 

KLASA IV

Średnia ocen - 4,1

Frekwencja –   90 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: brak

Najlepsi uczniowie: Garlej Jakub – 5,0 – wzorowe zachowanie, Karolina Górnicka – 4,9 – wzorowe zachowanie, Borowski Cezary – 4,9 – wzorowe zachowanie, Michalak Bartosz – 4,8 – bardzo dobre zachowanie, Dobrowolski Grzegorz - 4,55 - bardzo dobre zachowanie

 

KLASA V

Frekwencja – 92 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: brak

Najlepsi uczniowie: brak

 

KLASA VI

Frekwencja –  97 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: - Paulina Baranowska, Aleksandra Kozarzewska

Najlepsi uczniowie:, Baranowska Paulina 5,1 - zachowanie wzorowe, Smardzewski Patryk 4,5 - zachowanie bardzo dobre