Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

W tym roku szkolnym sprawdzian szóstoklasistów pisało w naszej szkole 4 uczniów. 

Sprawdzian po raz pierwszy składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Część 1. zawierała zadania z języka polskiego i matematyki.
• Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.
• W niektórych zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź, a w innych – samodzielnie ją formułowali, np. pisali opowiadanie albo zapisywali rozwiązania zadań z matematyki.

Część 2. zawierała zadania z języka obcego nowożytnego. Był to język, którego uczeń uczy się w szkole, jako przedmiotu obowiązkowego.
• Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.
• We wszystkich zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź.
• Część druga obejmowała; rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, środków językowych, rozumienie tekstów pisanych.

Wyniki tegorocznego sprawdzianu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego wymagającymi wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio (ukrytych).
Z matematyki wykazali się między innymi umiejętnością opisywania części danej całości za pomocą ułamka na podstawie informacji przedstawionej graficznie.
Uczniowie przystępujący do sprawdzianu z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu.

Średni wynik punktowy/procentowy dla części pierwszej (język polski i matematyka) wyniósł:

Liczba punktów: 66,5 %

Kraj: 67 %

województwo: 69,8 %

powiat: 62,1 %

gmina: 62,8 %

 

Średni wynik punktowy/procentowy dla części drugiej (język angielski) wyniósł:

Liczba punktów: 71,0 %

Kraj: 78 %

województwo: 80,4 %

powiat: 70,2 %

gmina: 66,5 %

Zestawienie średnich wyników ze sprawdzianu

Sprawdzian

Średnia (%)

szkoła

Średnia (%)

gmina

Średnia (%)

powiat

Średnia (%)

Woj. Maz.

Średnia (%)

kraj

Język polski

70,3

67,6

69,2

75,6

73

Matematyka

62,5

57,8

54,6

63,8

61

Ogółem

66,5

62,8

62,1

69,8

67

Część druga

 

Język angielski

71

66,5

70,2

80,4

78

 

Należy zauważyć, że od kilku lat średnia punktów naszych uczniów jest coraz wyższa, a nasza szkoła plasuje się w czołówce szkół w powiecie. Wszystkim szóstoklasistom i ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dlaszych sukcesów.

 
 
 
 
 
 
 
 

Gazeta lokalna "Płońszczak Press" zamieściła na swoich łamach wyniki wszystkich szkół powiatu płońskiego. Więcej czytaj tutaj