Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19. Wytyczne do pobrania poniżej.