Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

29 czerwca 2012 roku nadszedł długooczekiwany w kalendarzu uczniowskim dzień. Zakończenie roku szkolnego i początek wakacji. Tego dnia cała społeczność szkolna, odświętnie ubrana, zebrała się w sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Iwona Grabowska, która podsumowała pracę szkoły w mijającym roku.

Analizując uzyskane wyniki klasyfikacji, stwierdziła, iż średnia szkoły wyniosła 3,68 i wzrosła o 0,08 w stosunku do ubiegłego półrocza. Najwyższe wyniki z nauczania uzyskała klasa IV – 3,85. W klasach I-III nauczyciele sporządzili ocenę opisową.

Średnia frekwencji wyniosła 94% i w stosunku do ubiegłego półrocza zmalała o 1%. Najwyższą średnią frekwencję uzyskała klasa III – 98%,  a najniższą klasa VI – 88 %, oddział przedszkolny uzyskał 88 % frekwencję.

Stan szkoły   - 43 + 15

Klasyfikowanych  - 43

Niesklasyfikowanych   - 0

Statystyka ocen szkoły:

 • Celujących -  7    
 • Bardzo dobrych - 83
 • Dobrych - 83
 • Dostatecznych - 58
 • Dopuszczających - 65
 • Niedostatecznych     0
 • Nieklasyfikowanych 0
 • Zwolnionych - 1

Statystyka ocen zachowania:

 • Wzorowych  -  12
 • Bardzo dobrych - 4      
 • Dobrych - 9     
 • Poprawnych - 2      
 • Nieodpowiednich- 1   
 • Nagannych 0     

 

Średnia ocen: 3,68

 

Średnia frekwencja: 94,3%

 

KLASA I

Frekwencja – 96%

Najlepsi uczniowie: Cezary Borowski, Jakub Garlej, Karolina Górnicka, Dominik Kornatowski

KLASA II

Frekwencja – 95%

Najlepsi uczniowie: Miłosz Czajkowski

KLASA III

Frekwencja – 98 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Aleksandra Kozarzewska

Najlepsi uczniowie: Paulina Baranowska

KLASA IV

Frekwencja – 95%

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Natalia Antosik

Najlepsi uczniowie: Natalia Antosik - średnia ocen 5,0, zachowanie wzorowe

KLASA V

Frekwencja – 94 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Dawid Golat

Najlepsi uczniowie: Weronika Kruszewska - średnia ocen 4,8, zachowanie wzorowe, Mikołaj Sekular - średnia ocen 4,7, zachowanie wzorowe

KLASA VI

Frekwencja – 88 %

Najlepsi uczniowie: Karolina Kruszewska - średnia ocen 5,3, zachowanie wzorowe; Maciej Rokicki - średnia ocen 5,0, zachowanie bardzo dobre.

Program artystyczny przygotowali uczniowie klas III-VI pod kierunkiem Pani Wiolety Przybyszewskiej. Było to jednocześnie pożegnanie klasy VI, której uczniowie od września staną się gimnazjalistami. Następnie uczniowie otrzymali świadectwa, a wyróżniający się w nauce bądź konkursach przedmiotowych - nagrody książkowe.