Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

28 czerwca 2013 roku nadszedł długooczekiwany w kalendarzu uczniowskim dzień. Zakończenie roku szkolnego i początek wakacji. Tego dnia cała społeczność szkolna, odświętnie ubrana, zebrała się w sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Iwona Grabowska, która podsumowała pracę szkoły w mijającym roku.

Analizując uzyskane wyniki klasyfikacji i promocji, stwierdzono, iż średnia szkoły wynosi 3,78 i wzrosła o 0,08 w stosunku do ubiegłego półrocza. Najwyższe wyniki z nauczania uzyskała klasa IV – 4,25 W klasach I-III nauczyciele sporządzili ocenę opisową.

Średnia frekwencji wyniosła 94,5% i w stosunku do ubiegłego półrocza zmalała o 1,5 %. Najwyższą średnią frekwencję uzyskała klasa IV– 99%,  a najniższą klasa V – 90%, oddział przedszkolny uzyskał 85 % frekwencję.

Stan szkoły - 41 + 16

Klasyfikowanych  - 41

Niesklasyfikowanych   - 0

Statystyka ocen szkoły:

 • Celujących -  6    
 • Bardzo dobrych - 90
 • Dobrych - 67
 • Dostatecznych - 63
 • Dopuszczających - 56
 • Niedostatecznych - 0
 • Nieklasyfikowanych - 0
 • Zwolnionych - 0

Statystyka ocen zachowania:

 • Wzorowych  -  10
 • Bardzo dobrych - 7      
 • Dobrych - 4
 • Poprawnych - 1      
 • Nieodpowiednich- 1   
 • Nagannych 0     

 

Średnia ocen: 3,78

 

Średnia frekwencja: 94,5%

 

KLASA I

Frekwencja  92%

Uczniowie ze 100% frekwencją: Jakub Kozarzewski, Kinga Kraśniewska

Najlepsi uczniowie: Kinga Kraśniewska i Mikołaj Wolski

KLASA II

Frekwencja 98%  

Uczniowie ze 100% frekwencją: Patryk Ziółkowski 

Najlepsi uczniowie: Cezary Borowski, Jakub Garlej, Karolina Górnicka

KLASA III

Frekwencja – 97%

KLASA IV

Frekwencja – 99 %

Najlepsi uczniowie: Paulina Baranowska, średnia ocen 5,0, zachowanie wzorowe

KLASA IV

Frekwencja – 90%

Najlepsi uczniowie: Natalia Antosik - średnia ocen 5,0, zachowanie wzorowe

KLASA VI

Frekwencja – 92 %

Najlepsi uczniowie: Weronika Kruszewska - średnia ocen 5,1, zachowanie wzorowe, Mikołaj Sekular - średnia ocen 5,1, zachowanie wzorowe, Małgorzata Woja- średnia ocen 4,75, zachowanie wzorowe

Program artystyczny pt. "Wakacyjny koncert życzeń"przygotowali uczniowie klas V-VI pod kierunkiem Pani Małgorzaty Jakubowskiej. Było to jednocześnie pożegnanie klasy VI, której uczniowie od września staną się gimnazjalistami. Następnie uczniowie otrzymali świadectwa, a wyróżniający się w nauce bądź konkursach przedmiotowych - nagrody książkowe.