Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020/21
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie z dnia 6 marca 2021 r.


Na podstawie  18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604) zarządzam zawieszenie zajęć na dzień 8 marca 2021 roku, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów z powodu: zakażenia dziecka - ucznia SP Zaborowo (ma pozytywny wynik na COVID - 19, uczeń w szkole nieobecny od 27 lutego 2021 r.; wynik pozytywny potwierdzony w dniu 6 marca 2021 r.), która skutkuje brakiem możliwości zapewnienia warunków bhp pobytu uczniów na zajęciach stacjonarnych.
Zarządzam zawieszenie zajęć w całości, tj. dla uczniów klas I - III oraz oddziału przedszkolnego w dniu 8 marca 2021 roku (po telefonicznym uzgodnieniu z Sanepidem oraz organem prowadzącym w dniu 6 marca 2021 roku).
Uczniowie pozostają w nadzorze epidemiologicznym klas: O, I i III, a klasa II w kwarantannie w dniu 8 marca 2021 roku, zajęcia lekcyjne będą odbywały się w systemie zdalnym - Platforma Teams.
W związku z zaistniałą sytuacją proszę o obserwacje swoich dzieci, w razie pogorszenia zdrowia, proszę o kontakt z lekarzem. Pozdrawiam Iwona Grabowska