Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

18 grudnia 2015 r.  Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Elżbiety Sekular oraz p. Wiolety Przybyszewskiej tradycyjnie zorganizował spotkanie świąteczne z rodzicami. Celem spotkania było wspólne przypomnienie sobie ciekawych tradycji, zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, a także wspólne kolędowanie. W śpiewanie kolęd licznie włączyli się rodzice. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali inscenizację „Zbliżają się święta Bożego Narodzenia".   Była to okazja do wspólnego spędzenia czasu, integracji całej społeczności szkolnej, a także wzmacniania więzi rodzinnych. Na zakończenie uczniowie wręczyli bliskim własnoręcznie wykonane upominki świąteczne.