Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

    Na południowy zachód od Płońska, przy drodze Wyszogród – Płońsk, w gminie Naruszewo , leży niewielka miejscowość Zaborowo. Głównym zabytkiem tej miejscowości są pozostałości dawnego dworu wzniesionego około połowy XIX wieku, być może dla rodziny Kadłubowskich, od początku XX wieku należącego do Jana Cichowskiego, dziedzica Zaborowa. Jest to budowla o cechach późnego klasycyzmu, murowana z cegły, otynkowana, boniowana na narożach. Budynek jest parterowy, na starszych, sklepionych kolebkowo piwnicach. Wybudowany na planie prostokąta, od frontu trójosiowy silnie wysunięty ryzalit (ganek), poprzedzony portykiem złożonym z czterech żeliwnych kolumienek i zwieńczonym trójkątnym szczytem. Dach budynku jest dwuspadowy, kryty blachą  i papą. Układ wnętrz dwutaktowy. W latach 1945 – 1989 mieściła się w nim szkoła podstawowa.

 
 
 
 
 
 
 
 

    Szkoła Podstawowa w Zaborowie została utworzona w 1945 roku i swoim obwodem obejmowała wsie: Zaborowo I, Zaborowo II, Kozarzewo i część Michałowa. Obecnie obwód ten powiększono o część wsi Sosenkowo. Przed II wojną światową dzieci z Zaborowa dochodziły do szkół w miejscowościach sąsiednich: Nacpolsku i Kozarzewie. Początkowo w szkole było tylko 5 klas, później 6 klas, w roku 1951/52 utworzono pierwszą klasę VII, a dopiero w roku 1966, z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego utworzono klasę VIII.

 
 
 
 
 
 
 
 

    Warunki pracy w szkole były bardzo trudne, było tylko 5 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski i kancelaria, z tego też powodu w roku 1963 rozpoczęto budowę klaso pracowni, którą oddano do użytku dopiero w październiku 1966 roku. Nauczyciele mieszkali w mieszkaniach znajdujących się w budynku szkolnym, część mieszkała u gospodarzy  w Zaborowie i Kozarzewie, niektórzy dojeżdżali do szkoły z sąsiednich miejscowości.

    W roku szkolnym 1977/78 nastąpiła zmiana stopnia organizacji szkoły, dawna szkoła ośmioklasowa stała się szkołą pięcioklasową, a rok później zmniejszono liczbę klas do 4. W roku szkolnym 1978/79 czteroklasowa szkoła w Zaborowie stała się punktem filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Radzyminku.

 
 
 
 

    W latach osiemdziesiątych wzrastał stopień organizacyjny szkoły, w roku 1983 przybyła klas V, w roku 1984 – klasa VI i VII. Mimo to zewnętrzny wygląd szkoły nie uległ żadnym przeobrażeniom,  straszyły odpadające tynki, dziury i wyrwy. W pięciu salach uczyło się 150 dzieci, dlatego lekcje odbywały się w systemie dwuzmianowym. Brakowało nauczycieli, każdy z nich pracował ok. 34 godzin tygodniowo. W końcu lat osiemdziesiątych warunki lokalowe pogorszyły się do tego stopnia, że komisja orzekła zamknięcie starego budynku szkoły. Zajęcia przeniesiono do klasopracowni, którą postanowiono rozbudować. Prace rozpoczęto w roku 1988, budowa postępowała dzięki zaangażowaniu i wysiłkom społeczności lokalnej. Rok szkolny 1989/90 rozpoczął się już w nowym budynku szkolnym, w kwietniu 1991 roku zostały oddane mieszkania dla nauczycieli znajdujące się nad salami lekcyjnymi. We wrześniu 1993 roku ukończono rozbudowę szkoły, znalazło się w niej 7 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, biblioteka, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, łazienki. W lipcu 1994 roku została wykonana elewacja budynku szkoły oraz otrzymano fundusz z Europejskiego Funduszu Rozbudowy Wsi Polskiej na dokończenie prac budowlanych. Również w następnych, coraz biedniejszych latach kolejni dyrektorzy i organ prowadzący dbali o rozwój szkoły przeprowadzając kolejne inwestycje. Największą z nich było stworzenie  i wyposażenie we wrześniu 2000 roku pracowni komputerowej.

 
 
 
 
 
 
 
 

    Szkołę i jej wizerunek nie tworzą budynki i sale lekcyjne, lecz ludzie: nauczyciele, uczniowie, pracownicy, rodzice. Do ludzi szkoła w Zaborowie miała szczęście, wytrwali w trudnym okresie i fatalnych warunkach, wspólnym wysiłkiem wybudowali nowy, piękny budynek szkoły. Jeszcze większym osiągnięciem jest kształcenie i wychowanie kolejnych roczników dzieci i młodzieży.

 
 
 
 

    Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: B. Mordziński, K. Paprocki, H. Paprocka, E. Chotomski, A. Augustynowicz,  P. Mańkowski, E. Baranowska, W. Zielonka, od 1999 r. Iwona Grabowska.

    Obecnie w Szkole Podstawowej w Zaborowie stosowane są różnorodne metody pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Jako jedna z pierwszych szkoła była przygotowana do wprowadzenia reformy edukacji realizując innowacje pedagogiczne i tworząc autorskie programy nauczania. Od lat uczniowie tutejszej szkoły, pomimo gorszych warunków niż ich rówieśnicy w szkołach miejskich, uczestniczyli i wyróżniali się w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych różnych szczebli. Organizowano liczne akademie, przedstawienia, wycieczki krajoznawcze i zajęcia pozalekcyjne.

 
 
 
 

    W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Zaborowie uczy się 62 uczniów w klasach I – VI oraz 13 dzieci w oddziale przedszkolnym.

    W szkole znajduje się 7 izb lekcyjnych (w tym pracownia komputerowa), mała sala gimnastyczna, kuchnia, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, wydzielone pomieszczenie na bibliotekę.

    Pracuje 13 nauczycieli, wszyscy zatrudnieni zgodnie  z kwalifikacjami. W tej liczbie 12 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie z  przygotowaniem  pedagogicznym, 1 wyższe  zawodowe. Z tej liczby 9 nauczycieli – to nauczyciele dyplomowani, 3 – nauczyciele mianowani, 1 – nauczyciele kontraktowi.

    Dziś brak funduszy, niż demograficzny powodują coraz trudniejszą sytuację polskich szkół, w tym również Szkoły Podstawowej w Zaborowie.