Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 5 października 2010 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor szkoły może ustalać dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Data

 

Dzień tygodnia

 

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy

Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkole 

14 października 2013 r.

poniedziałek

DEN - na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych

_______________

1 listopada 2013 r.

piątek

Wszystkich Świętych

 

11listopada 2013 r.

poniedziałek

Narodowe Święto Niepodległości

_______________

1 stycznia 2014 r.

środa

Nowy Rok

2, 3 stycznia 2014 r. (czwartek, piątek)

6 stycznia 2014 r.

poniedziałek

Święto Trzech Króli

--------------------

1 maja 2014 r.

czwartek

1 Maja – Święto Pracy

--------------------

3 maja 2014 r.

sobota

Święto Konstytucji 3 Maja

2 maja 2014 r. (piątek)

19 czerwca 2014 r.

czwartek

Boże Ciało

20 czerwca 2014 r. (piątek)