Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

W sierpniu 2014r grupa nieformalna „Miłośnicy Zaborowa” przystąpiła do konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO – Mazowsze Lokalnie. Grupa wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu  „Festyn integracyjny – Zaborowo w ośmiu odsłonach”. Wniosek został zakwalifikowany do mikrodotacji.

Grupa nieformalna „Miłośnicy Zaborowa” liczy 15 osób, 7 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zaborowie i 8 mieszkańców wsi Zaborowo. Grupa nieformalna - to ludzie z pasją, kreatywni, posiadający wiedzę i kompetencje w pracy z dziećmi i młodzieżą, dobrzy organizatorzy,  doświadczeni w pozyskiwaniu funduszy unijnych, autorzy i realizatorzy wielu ciekawych inicjatyw na  rzecz społeczności lokalnej.

Cele projektu:

1. Podniesienie stopnia integracji społeczności lokalnej – zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz dobra wspólnego.

2. Odkrywanie walorów okolicy, podtrzymywanie i upowszechnianie dorobku kulturalnego, tradycji i historii regionu.

3. Promowanie uczestnictwa w życiu społecznym – promocja i organizacja wolontariatu.

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – promocja zdrowego stylu życia i organizacja czasu wolnego.

 

Założenia projektu: Realizatorzy projektu wzmocnią i poszerzą zakres oddziaływań na rzecz społeczności lokalnej angażując mieszkańców do udziału w nowych formach współpracy. Adresaci projektu (mieszkańcy Zaborowa i gminy Naruszewo) będą mieli możliwość prezentacji swoich umiejętności i wytworów (kulinarnych, wokalnych, literackich, technicznych i plastycznych).  Wymienią się  doświadczeniami  i dobrymi praktykami– współpraca międzypokoleniowa. Będą mieli możliwość udziału w warsztatach i konkursach. Poznają różne formy spędzania czasu wolnego i możliwości rozwijania swoich zainteresowań. 

W ramach projektu zostały podjęte następujące działania:

1. Przygotowanie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, informacje na stronach internetowych szkoły i gminy, informacja w prasie lokalnej, ogłoszenie w kościołach gminy Naruszewo) – I tydzień września.

2. Rekrutacja wolontariuszy i uczestników – II tydzień września.

3. Przydział zadań – II tydzień września.

4. Działania przygotowawcze (pisanie scenariuszy, próby chórów i uczestników przedstawienia kabaretowego, planowanie warsztatów, ogłoszenie konkursów plastycznego i literackiego – III i IV tydzień września.

5. Zakup nagród dla laureatów konkursów i niezbędnych materiałów – III tydzień września.

6. Festyn „Zaborowo w ośmiu odsłonach”–  realizacja zaplanowanych i przygotowanych działań - 5 października

  • 1 odsłona „Ziemniaczany kram” – prezentacja i degustacja potraw z ziemniaków.
  • 2 odsłona „Wiejski stół” – prezentacja i degustacja tradycyjnych potraw masarskich.
  • 3 odsłona „Smaki wsi” –prezentacja i degustacja  miodów , pieczywa, przetworów owocowych i warzywnych oraz wyrobów mleczarskich.
  • 4 odsłona „Kolory i zapachy ogrodu” – konkursy na aranżację ogrodu i jesienny bukiet, prezentacja prac i autorów. Wręczenie nagród laureatom.
  • 5 odsłona „Zaborowo jest piękne” – konkurs literacki i plastyczny, prezentacja prac i autorów. Wręczenie nagród laureatom.
  • 6 odsłona „Ludowe przyśpiewki ” – występy chóru parafialnego z Gumina i Kucic,  i chóru zespołu szkół w Nacpolsku oraz zespołu muzycznego Liverss.
  • 7 odsłona „Wieś dawniej i dziś” – przedstawienie kabaretowe w wykonaniu mieszkańców Zaborowa (uczniów i rodziców SP w Zaborowie), wystawa sprzętu i narzędzi rolniczych, prezentacja sprzętu gaśniczego, animacje kulturalne – zabawy dziecięce.
  • 8 odsłona „Twórcy ludowi” – prezentacja prac lokalnych twórców (kwiaty z bibuły, palmy wielkanocne, wycinanki, rzeźby, koronki; warsztaty „Wyrób masła”, „ Świat mazowieckich wycinanek”

7. Publikacja poradnika kulinarnego „Smaki wsi” – II-III tydzień października

8. Publikacja folderu „Zaborowo jest piękne” – IV tydzień października

8. Podsumowanie projektu – I tydzień listopada

9. Sprawozdanie z realizacji projektu –  II – III tydzień listopada