Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

"Wdzięczni tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy..."

 
 
 
 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej, zwany Dniem Nauczyciela to szczególny dzień - święto szkoły, nauczycieli, pracowników obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują. W dniu 17 października mieliśmy okazję złożyć całemu gronu pedagogicznemu nasze podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie naszych serc i umysłów, a także przeprosić za nieułatwienie pracy. Swoją wdzięczność wyraziliśmy poprzez krótki montaż słowno-muzyczny i czerwone róże, wręczone nauczycielom i pracownikom obsługi w szkole. Część artystyczną przygotował pan Robert Nowicki i pani Małgorzata Jakubowska. Swój wkład w przygotowania akademii miał też samorząd uczniowski pod opieką pani Elżbiety Wójcik. Dyrektor Szkoły, z okazji ich święta, złożyła nauczycielom, pracownikom obsługi i wszystkim uczniom serdeczne życzenia. Z okazji DEN grupa pracowników otrzymała nagrody Dyrektora Szkoły.

W tym dniu zostali przyjęci do braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Zaborowie uczniowie klasy I. Pierwszoklasiści godnie się zaprezentowali w montażu słowno-muzyczno-tanecznym, który przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni, pani Elżbiety Sekular. Następnie złożyli ślubowanie i pani Dyrektor Szkoły Iwona Grabowska pasowała ich na uczniów Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Na pamiątkę tej uroczystej chwili dostali piękne pamiątkowe dyplomy. Na koniec udali się do klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.