Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Małe Formy Teatralne

 
 
 
 

W czwartek, 23 lutego 2012 roku w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt. "Małe formy teatralne".

Konkurs adresowany był do uczniów klas I-VI z  gminy Naruszewo, w następujących kategoriach wiekowych:

 1. klasy I - III - I grupa
 2. klasy IV - VI - II grupa

Do konkursu recytatorskiego zgłosiły się, prócz naszej szkoły, Szkoła Podstawowa w Naruszewie, w Radzyminku i w Sobanicach. Występy uczniów oceniane były przez jury wg następujących kryterium:

 • atrakcyjność utworu literackiego (trudność tekstu, interpretacja itp.),
 • gra aktorska (dykcja, mimika, gestykulacja, obycie na scenie itp.),
 • wrażenie artystyczne (scenografia, kostiumy, muzyka itp.).
Wszystkie przedstawienia były bardzo udane, miały odpowiednią scenografię i oprawę muzyczną. Komisja konkursowa po długiej naradzie wyłoniła laureatów. 
Klasyfikacja końcowa konkursu
Klasy I-III
 1. Szkoła Podstawowa w Naruszewie z przedstawieniem "Czerwony Kapturek".
 2. Szkoła Podstawowa w Zaborowie z przedstawieniem "Szewczyk Dratewka" (opiekun Pani Elżbieta Wójcik).
 3. Szkoła Podstawowa w Radzyminku z przedstawieniem "Kubuś Puchatek".
Klasy IV-VI
 1. Szkoła Podstawowa w Zaborowie z przedstawieniem "Z miłością przez wieki" (opiekun Pani Małgorzata Jakubowska).
 2. Szkoła Podstawowa w Radzyminku z przedstawieniem "Mały Książe".
 3. Szkoła Podstawowa w Sobanicach z przedstawieniem "Pani Twardowska"
 4. Szkoła Podstawowa w Naruszewie (wyróżnienie) z przedstawieniem "Grzyby".
Nagrody i dyplomy wręczył Sekretarz Gminy Naruszewo Pan Tomasz Konczewski. Sekretarz podziękował również wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom i dyrekcji szkoły za przygotowanie Gminnego Konkursu.
My zaś gratulujemy opiekunom i wszystkim aktorom z naszej szkoły wspaniałego sukcesu!!!
 
 
 
 

Wszystkie przedstawienia były bardzo udane, miały odpowiednią scenografię i oprawę muzyczną. Komisja konkursowa po długiej naradzie wyłoniła laureatów. Nagrody i dyplomy wręczył Sekretarz Gminy Naruszewo Pan Tomasz Konczewski. Sekretarz podziękował również wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom i dyrekcji szkoły za przygotowanie Gminnego Konkursu.

 
 
 
 

Klasyfikacja końcowa konkursu

Klasy I-III

 1. Szkoła Podstawowa w Naruszewie z przedstawieniem "Czerwony Kapturek"
 2. Szkoła Podstawowa w Zaborowie z przedstawieniem "Szewczyk Dratewka" (opiekunki: Pani Urszula Swatek, Pani Elżbieta Wójcik, Pani Elżbieta Sekular)
 3. Szkoła Podstawowa w Radzyminku z przedstawieniem "Kubuś Puchatek"

Klasy IV-VI

 1. Szkoła Podstawowa w Zaborowie z przedstawieniem "Z miłością przez wieki" (opiekun: Pani Małgorzata Jakubowska)
 2. Szkoła Podstawowa w Radzyminku z przedstawieniem "Mały Książę"
 3. Szkoła Podstawowa w Sobanicach z przedstawieniem "Pani Twardowska"
 4. Szkoła Podstawowa w Naruszewie (wyróżnienie) z przedstawieniem "Grzyby"

Gratulujemy wszystkim opiekunom i aktorom z naszej szkoły wspaniałego sukcesu!!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej informacji i zdjęć w galerii możesz znaleźć tutaj

 
 
 
 

Podziękowania dla Pana Mariusza Piątkowskiego z Urzędu Gminy w Naruszewie za udostępnienie zdjęć z uroczystości.