Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

10 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 uczniowie z całej Polski zebrali się w swoich szkołach lub poza nimi i  wspólnie czytali — każdy to, na co miał ochotę.  Ustanowili w ten sposób rekord czytania w jednym momencie.

Organizatorem przedsięwzięcia był miesięcznik „Biblioteka w szkole” .

Celem akcji była:

- promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

- inicjowanie mody na czytanie,

- pokazanie nieczytającym uczniom, że czytanie to powszechne zjawisko wśród ich rówieśników.

- przekonanie uczniów, że czytaniem można i należy się chwalić.

Uczniowie naszej szkoły również wzięli czynny udział w akcji masowego czytania i o godz. 10.00 przystąpili do działania. Każde dziecko przyniosło swoją ulubioną książkę i z ochotą ją czytało. Koordynatorem akcji była Pani Wioleta Przybyszewska.