Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

W roku szkolnym 2015/2016 średnia szkoły wyniosła 3,8 i zmalała o 0,2 w stosunku do ubiegłego półrocza. Najwyższe wyniki z nauczania uzyskała klasa V  – 4,2. W klasach I-III nauczyciele sporządzili ocenę opisową.

Średnia frekwencji wyniosła 91,5 % i zmalała w stosunku do ubiegłego półrocza. Najwyższą średnią frekwencję uzyskały klasy I i V – 93%,  a najniższą klasa IV i VI – 90 %, oddział przedszkolny uzyskał 81% frekwencję.

 
 
 
 

Stan szkoły   - 64+10+3

STATYSTYKA

Statystyka ocen klasy:

 

Statystyka ocen zachowania:

 

 

Średnia ocen: 3,8

 

 

 

Celujących -   2  

Bardzo dobrych - 77

Dobrych - 67

Dostatecznych - 45

Dopuszczających -19

Niedostatecznych -   0

Nieklasyfikowanych - 0

Zwolnionych – 0

Wzorowych  -  7

Bardzo dobrych -    9

Dobrych -     2

Poprawnych -     2

Nieodpowiednich-  0

Nagannych    0 

 

Średnia frekwencja 91,5 %

 

 

 

KLASA I

Frekwencja – 93 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: -  

Najlepsi uczniowie: Blanka Wolska, Michał Zmysłowski, Jakub Tarwacki, Bartosz Sokołowski, Seweryn Górnicki, Wiktoria Traczyk, Maja Borowska, Karolina Matusiak, Aleksandra Staszewska.          

                                                                             .

 KLASA II

Frekwencja –   91 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Agata Kozarzewska, Adam Kozarzewski.                   

Najlepsi uczniowie: Agata Kozarzewska, Patrycja Rybicka, Adam Sadkowski, Katarzyna Kruszewska, Oliwia Baranowska, Łukasz Smardzewski, Jadwiga Jakubowska, Kacper Adamski.                

 

KLASA III

Frekwencja –   92 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: 

Najlepsi uczniowie: Zuzanna Michalak, Aleksandra Dybowska, Jakub Kornatowski.

 

KLASA IV

Średnia ocen – 3,5

Frekwencja –   90 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Jakub Kozarzewski

Najlepsi uczniowie: Kinga Kraśniewska – średnia ocen 5,1, zachowanie wzorowe

 

KLASA V

Średnia ocen – 4,2

Frekwencja –  93  %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: -

Najlepsi uczniowie: Jakub Garlej - średnia ocen 5,1, zachowanie wzorowe, Karolina Górnicka – średnia ocen 4,8, zachowanie wzorowe, Bartosz Michalak – średnia ocen 5,0, zachowanie bardzo dobre, Cezary Borowski – średnia ocen 4,8, zachowanie wzorowe.

 

KLASA VI

Średnia ocen – 3,8

Frekwencja –  90%

Uczniowie ze 100 % frekwencją: - 

Najlepsi uczniowie: -

 
 
 
 

 

Uczniowie otrzymujący świadectwa

wyróżnieniem tzw. biało-czerwonym paskiem

Lp.

Klasa

Nazwisko imię ucznia

Średnia ocen

Ocena zachowania

1

IV

Kinga Kraśniewska

5,1

wzorowe

2

V

Jakub Garlej

5,1

wzorowe

3

V

Cezary Borowski

4,8

wzorowe

4

V

Karolina Górnicka

4,8

wzorowe

5

V

Bartosz Michalak

5,0

bardzo dobre