Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

W naszej szkole promowane są różne postawy, jedną z nich jest patriotyzm i przywiązanie do Ojczyzny. W związku z tym, 9 listopada szkoła świętowała Odzyskanie Niepodległości przez Polskę.

W tym roku obchodziliśmy 94. rocznicę "Odzyskania Przez Naród Polski Niepodległego Bytu". Oprócz patriotycznej dekoracji, uczniowie klasy VI, pod opieką p. Moniki Piątkowskiej przygotowali apel z tej okazji. Podczas tej uroczystości przypomniane zostały nam dni 123 lat niewoli Polski, począwszy od dnia kiedy Polska jako niepodległe państwo przestało istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, wypełnionego walką o wyzwolenie, aż do dnia, w którym Polska odzyskała niepodległość. Dopełnieniem występu były pieśni patriotyczne ,,Rota”, „Rozkwitały pąki białych róż” i „My, Pierwsza Brygada”. Pieśni te wprowadziły uroczystą atmosferę w szkole.