Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

W ramach projektu unijnego „Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj” w dniach 07.08. – 11.08.2013 r. odbył się obóz językowy do Władysławowa. Uczestnikami obozu było 30 uczniów klas I-VI ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Aspekt I-nauka

Zajęcia odbywały się w 2 grupach językowych. Grupa młodsza liczyła 13 osób, natomiast starsza 17-osób.  Każda z grup zrealizowała po 24 godziny zajęć językowych.

Podczas zajęć stosowane były metody aktywizujące, które pozwalały na czynny udział w zajęciach każdego dziecka. W czasie zwiedzania uczniowie mieli okazję w realnych sytuacjach zastosować poznane słownictwo.

Spośród metod aktywnych zastosowano:

  • Aktywizujące gry językowe
  • Konkurs piosenki angielskiej- KARAOKE
  • Poszukiwacze skarbów- zajęcia w terenie
  • Pejzaż nadmorski - maluję, mówię…, mówię, maluję…(opis obrazów w języku angielskim)
  • Niezwykłe opowieści, czyli ciut o duchach i nie tylko… (drama)
  • Utrwalanie i wzbogacanie słownictwa poprzez metody aktywizujące typu: karty obrazkowe, domino, mapa myśli, puzzle
  • „Kalambury”- Zgadnij co robię? Zgadnij jaki sport uprawiam?
  • Wieczór filmowy- „Maraton bajek i baśni tysiąca i jednej nocy”.

Aspekt II- zwiedzanie

Nieodłącznym elementem każdego wyjazdu jest zwiedzanie oraz integracja.

Dzieci podczas wizyty w Gdańsku zobaczyły: Bramę Wyżynną, Katownię, Złotą Bramę, Długi Targ, Fontannę Neptuna, Dwór Artusa, Zieloną Bramę, Żuraw, Bramę Mariacką, ulicę Mariacką oraz katedrę – jeden z największych ceglanych kościołów na świecie. Kolejnym ważnym punktem programu była Latarnia Morska w Rozewiu wraz z Muzeum Latarnictwa oraz Ocean Park we Władysławowie. W przeddzień wyjazdu dzieci weszły na Wieżę Widokową, zwiedziły „Hallerówkę”, podziwiały Muzeum Motyli, w Muzeum Iluzji poznawali arkana magii. Przeszli  Aleją Gwiazd Sportu i pożegnawszy się z morzem ruszyli w drogę powrotną. Wracając zatrzymały się jeszcze w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.

Tego typu wyjazd był nowym doświadczeniem dla dzieci: integracja, nauka, poznawanie świata, możliwość wykazania się pracą twórczą. Wszystko to wpływało na kształtowanie osobowości dziecka oraz postrzeganie świata i ludzi. Atmosfera życzliwości i partnerstwa oraz zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa również nie były bez znaczenia. Dzieci uczyły się, zwiedzały, a przy tym świetnie się bawiły.

 Poniżej zamieszczamy film z obozu językowego we Władysławowie. Aby obejrzeć film kliknij tutaj.