Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

W czwartek, 14 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Naruszewie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego.

Turniej ma charakter wieloetapowy i organizowany jest na etapach: gminnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Uczniowie rozwiązywali testy teoretyczne:
  • test z wiedzy obejmujący zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych, rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym,
  • test - skrzyżowania polegający na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie;

oraz wykonywali zadanie praktyczne - jazda rowerem po torze sprawnościowym, składającym się następujących elementów:

  • bramka wisząca,
  • równoważnia,
  • korytarz z desek,
  • slalom z ograniczeniem,
  • tarka,
  • rynna,
  • przedmiot do przwożenia,
  • zatrzymanie w miejscu.
 
 
 
 

Drużyna naszej szkoły w składzie: Kinga Kraśniewska, Karolina Górnicka, Dominik Kornatowski i Jakub Załenski vel Wójciak zajęła w eliminacjach gminnych drugie miejsce. Zwycięskiej drużynie i jej opiekunowi - Pani Wiolecie Przybyszewskiej gratulujemy postawy i życzymy dalszych sukcesów.

 
 
 
 
 
 
 
 

Podziękowania dla Pana Pawła Ryglewicza z Zespołu Szkół w Naruszewie za udostępnienie zdjęć z uroczystości.