Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie składa serdeczne podziękowania radzie pedagogicznej, pracownikom obsługi oraz radzie rodziców za poświęcony czas i zaangażowanie w organizację Gminnego Dnia Dziecka.

Ponadto dyrektor szkoły i rada pedagogiczna dziękują za życzliwość i wsparcie w organizację ww. uroczystości:

  • Wójt Gminy Naruszewo – Pani Beacie Pierścińskiej,
  • Dyrektorowi Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach Oddział w Naruszewie - Pani Lizie Jończyk,
  • Specjaliście ds. promocji Gminy Naruszewo – Panu Mariuszowi Piątkowskiemu,
  • Ks. Proboszczowi Parafii Gumino– Tadeuszowi Milczarskiemu,
  • Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie – Panu Piotrowi Leszczyńskiemu,
  • Wszystkim rodzicom zaangażowanym w organizację Gminnego Dnia Dziecka,
  • Wszystkim strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie,
  • Dyrektorom i nauczycielom z terenu Gminy Naruszewo za współpracę i przygotowanie uczniów do poszczególnych konkursów. 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie

mgr Iwona Grabowska