Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

W środę, 20 czerwca, na terenie naszej szkoły przeprowadzone zostały ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru na terenie placówki. Na dźwięk sygnału o zagrożeniu pożarowym, uczniowie pod opieką nauczycieli sprawnie opuścili budynek i udali się w wyznaczony punkt zbiórki (boisko szkolne). Tam nauczyciele sprawdzili obecność (nikogo nie brakowało) i przekazali informację koordynatorowi ćwiczeń. Po eliminacji potencjalnego zagrożenia wszyscy wrócili do sal lekcyjnych.

Celem akcji było przygotowanie dzieci i utrwalanie właściwego zachowania się wszystkich osób w sytuacji zagrożenia. Należy zachować spokój, opanowanie - nie wpadać w panikę. I tak właśnie było podczas tej ewakuacji. Cała ewakuacja przebiegła szybko i sprawnie. Wszyscy uczniowie zdawali sobie sprawę z potrzeby organizowania takich ćwiczeń.