Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

W tym dniu (17 października) zostali przyjęci do braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Zaborowie uczniowie klasy I. Pierwszoklasiści godnie się zaprezentowali w montażu słowno-muzyczno-tanecznym, który przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni, pani Urszuli Swatek. Następnie złożyli ślubowanie i pani Dyrektor Szkoły Iwona Grabowska pasowała ich na uczniów Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Na pamiątkę tej uroczystej chwili dostali piękne pamiątkowe dyplomy. Na koniec udali się do klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.