Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Dnia 24.10.2013 r o godzinie 13.30 odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas

  • Godzina 12.20  - lekcja pokazowa  dla rodziców klasy II - edukacja środowiskowa (mgr Elżbieta Sekular)
  • Godzina 13.30 - spotkanie z Dyrektorem Szkoły
  • Spotkania z wychowawcami w klasach
    • Informacja o wynikach nauczania i zachowaniu
    • Sprawy różne