Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od listopada 2012 r. Szkoła Podstawowa w Zaborowie (wraz z innymi szkołami w gminie Naruszewo) realizuje projekt edukacyjny: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj”współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. O wprowadzeniu projektu i początkach jego realizacji szerzej pisaliśmy tutaj.

Po kilku miesiącach realizacji projektu nadszedł czas na kilka refleksji i sprawozdań z jego realizacji.