Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

 W piątek, 15 czerwca 2012 roku Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Pani Elżbiety Wójcik zorganizował „Szkolny festyn sportowy”. Celem imprezy było zintegrowanie środowiska szkolnego i wesoła zabawa.

Główną częścią festynu były  zawody sportowe. W 10 konkurencjach o charakterze ogólnorozwojowym rywalizowało 25 uczniów. Były biegi, skoki, rzuty do celu. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w rywalizację,  wszyscy starali się wykonać ćwiczenia jak najlepiej i jak najszybciej.

Pierwsze  miejsce  w turnieju zajęła drużyna w składzie: Karolina Kruszewska, Małgorzata Woja, Julia Kamińska, Miłosz Czajkowski, Dominik Kornatowski. Zawodnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.  

Na zakończenie odbył się poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Zabawa była przednia, doping głośny, a uśmiechnięte buzie uczniów dowodziły, że festyn był strzałem w dziesiątkę.