Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

W dniu 3 września 2018 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Grono pedagogiczne, uczniowie i ich rodzice spotkali się w sali gimnastycznej, gdzie obecnych przywitała dyrektor szkoły, Pani Iwona Grabowska przedstawiając organizację nowego roku szkolnego. Pani dyrektor życzyła również wszystkim wielu sukcesów i osiągnięć osobistych, wysokich not na egzaminie ósmoklasisty i świadectwach. Szczególnie miło i ciepło powitała najmłodszych: przedszkolaków i uczniów klasy I. 

Pani dyrektor przedstawiła grono pedagogiczne, które w zmienionym składzie rozpoczyna pracę w naszej szkole. I tak uczyć będą:

p. Urszula Swatek - wychowawca klasy II i IV, biologia, chemia, WDŻ

p. Elżbieta Sekular - wychowawca klasy I,

p. Elżbieta Wójcik - wychowawca klasy III  oraz  V,

p. Małgorzata Jakubowska - wychowawca klasy VI, język polski

p. Wioleta Przybyszewska - wychowawca klasy VII, przyroda, geografia, technika, biblioteka

p. Robert Nowicki - wychowawca klasy VIII, historia, wychowanie fizyczne

p. Monika Michalak - wychowawca  oddziału przedszkolnego, matematyka,

p. Iwona Grabowska - matematyka

p. Monika Piątkowska - język angielski, język rosyjski

p. Edyta Strzelecka - język angielski

p. Dariusz Kostrzewa – edukacja dla bezpieczeństwa

p. Beata Garlej – wiedza o społeczeństwie

p. Dorota Łukasiewicz – doradztwo zawodowe

p. Wioleta Zielonka – matematyka

p. Sylwia Tarnicka – matematyka, fizyka, informatyka, zajęcia komputerowe

p. Arkadiusz Sadowski - plastyka, pedagog szkolny

p. Bożena Nowakowska - religia

ks. Tadeusz Milczarski - religia

O czystość szkoły dbać będą panie  Bożena Dobrowolska i Barbara Śrut, a o teren wokół szkoły pan Daniel Borowski.

Po krótkiej uroczystości w sali gimnastycznej uczniowie udali się do wyznaczonych klas na pierwsze po wakacjach spotkanie ze swoimi wychowawcami, by po wymianie wakacyjnych wrażeń, z nowym planem lekcji w rękach udać się do domów.