Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

We wtorek 6 października 2015 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty gipsowe prowadzone przez firmę z Gdańska. Celem zajęć plastyczno-technicznych było:

• rozwijanie sprawności manualnych, orientacji przestrzennej i wrażliwości na sztukę,

• wpływanie na rozwijanie wyobraźni, fantazji i uczenie kreatywnego myślenia,

• poprawienie komunikacji z otoczeniem i uczenie pracy w grupie,

• poszukiwanie i odkrywanie uzdolnień i talentów.

Podczas warsztatów każde dziecko otrzymało pojemnik z wodą i gipsem ceramicznym oraz formy do odlewów. Zadaniem uczniów było wykonanie różnych odlewów form gipsowych. Wszystkie dzieci skończyły warsztaty z kompletem czterech odlewów. Wytwory artystyczne muszą teraz dobrze wyschnąć, aby potem można je pomalować różnymi kolorowymi farbami.

Warsztaty gipsowe dały dzieciom dużo radości i zadowolenia z uzyskanych efektów swojej pracy. Były ciekawym sposobem na wyrażanie emocji, odreagowanie i wyciszenie. Były także atrakcyjną formą edukacji pozwalającej dzieciom na rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych oraz ciekawą alternatywą i pomysłem dla dalszych zajęć. To również bardzo dobra forma na miłe spędzanie wolnego czasu.