Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Analizując uzyskane wyniki klasyfikacji i promocji, stwierdzono, iż średnia szkoły wynosi 3,7 i zmalała o 0,08 w stosunku do ubiegłego półrocza. Najwyższe wyniki z nauczania uzyskała klasa V – 4,2. W klasach I-III nauczyciele sporządzili ocenę opisową.

Średnia frekwencji wyniosła 94,2% i w stosunku do ubiegłego półrocza zmalała o 0,3%. Najwyższą średnią frekwencję uzyskały klasy III - 99% i V– 98%,  a najniższą klasa IV – 86%. Oddział przedszkolny uzyskał 87 % frekwencję.

Stan szkoły - 42 + 25

Klasyfikowanych  - 42

Niesklasyfikowanych   - 0

Statystyka ocen szkoły:

 • Celujących -  0    
 • Bardzo dobrych - 59
 • Dobrych - 38
 • Dostatecznych - 42
 • Dopuszczających - 32
 • Niedostatecznych - 5
 • Nieklasyfikowanych - 0
 • Zwolnionych - 0

Statystyka ocen zachowania:

 • Wzorowych  -  6
 • Bardzo dobrych - 5      
 • Dobrych - 2
 • Poprawnych - 2    
 • Nieodpowiednich - 1  
 • Nagannych 0     

 

Średnia ocen: 3,7

 

Średnia frekwencja: 94,2%

 

KLASA I

Frekwencja –    95 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: -

Najlepsi uczniowie: Michalak Zuzanna, Cendrowska Karolina, Dybowska Aleksandra, Kornatowski Jakub

KLASA II

Frekwencja –   95 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Kraśniewska Kinga, Kozarzewski Jakub, Adamski Kamil

Najlepsi uczniowie: Kraśniewska Kinga, Wolski Mikołaj

KLASA III

Frekwencja –   99 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Borowski Cezary, Górnicka Karolina, Michalak Bartosz

Najlepsi uczniowie: Borowski Cezary, Garlej Jakub, Górnicka Karolina

KLASA IV

Średnia ocen -3,4

Frekwencja –   86 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: -

Najlepsi uczniowie: -

KLASA V

Średnia ocen - 4,2

Frekwencja – 98 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Baranowska Paulina, Smardzewski Patryk

Najlepsi uczniowie: Baranowska Paulina 5,0, zachowanie bardzo dobre

KLASA VI

Średnia ocen - 3,5

Frekwencja –  92 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: -

Najlepsi uczniowie: Antosik Natalia  5,0, zachowanie wzorowe