Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Koniec I półrocza to czas podsumowań. Analizując uzyskane wyniki klasyfikacji, stwierdzono, iż średnia szkoły wyniosła 3,8 i zmalała o 0,2 w stosunku do ubiegłego półrocza. Najwyższe wyniki z nauczania uzyskała klasa V  – 4,1. W klasach I-III nauczyciele sporządzili ocenę opisową.

Średnia frekwencji wyniosła 93,3 % i w stosunku do ubiegłego półrocza nie zmieniła się. Najwyższą średnią frekwencję uzyskała klasa I – 97%,  a najniższą klasa VI – 91 %, oddział przedszkolny uzyskał 86% frekwencję.

 
 
 
 

Stan szkoły   - 62 + 10 + 3 

STATYSTYKA

Statystyka ocen klasy:

 

Statystyka ocen zachowania:

 

 

Średnia ocen: 3,8

 

 

 

Celujących -   1   

Bardzo dobrych - 62

Dobrych - 74

Dostatecznych - 52

Dopuszczających -19

Niedostatecznych -   1

Nieklasyfikowanych - 0

Zwolnionych – 0

Wzorowych  -  7

Bardzo dobrych -    7 

Dobrych -     3

Poprawnych -     1

Nieodpowiednich-  1 

Nagannych    0 

 

Średnia frekwencja 93,3 %

 

 

 

KLASA I

Frekwencja – 97 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: -  Dominik Żywczyński, Wiktoria Traczyk, Seweryn Górnicki, Maja Borowska, Patryk Adamski.

Najlepsi uczniowie: Blanka Wolska, Michał Zmysłowski, Jakub Tarwacki, Bartosz Sokołowski, Seweryn Górnicki, Wiktoria Traczyk, Maja Borowska, Karolina Matusiak, Aleksandra Staszewska.          

                                                                             .

 KLASA II

Frekwencja –   93 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Kacper Adamski, Agata Kozarzewska, Adam Kozarzewski.                   

Najlepsi uczniowie: Agata Kozarzewska, Patrycja Rybicka, Adam Sadkowski, Katarzyna Kruszewska, Oliwia Baranowska, Jadwiga Jakubowska, Kacper Adamski.                

 

KLASA III

Frekwencja –   93 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Krystian Kowalski

Najlepsi uczniowie: Zuzanna Michalak, Aleksandra Dybowska, Jakub Kornatowski.

 

KLASA IV

Średnia ocen – 3,7

Frekwencja –   92 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Kuba Kozarzewski

Najlepsi uczniowie: Kinga Kraśniewska – średnia ocen 5,1, zachowanie wzorowe

 

KLASA V

Średnia ocen – 4,1

Frekwencja –  94  %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: brak

Najlepsi uczniowie: Jakub Garlej - średnia ocen 5,0, zachowanie wzorowe, Karolina Górnicka – średnia ocen 4,7, zachowanie wzorowe, Bartosz Michalak – średnia ocen 4,5, zachowanie dobre, Cezary Borowski – średnia ocen 4,45, zachowanie wzorowe

 

KLASA VI

Średnia ocen – 3,6

Frekwencja –  91%

Uczniowie ze 100 % frekwencją: - brak

Najlepsi uczniowie: brak