Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Analizując uzyskane wyniki klasyfikacji i promocji, stwierdzono, iż średnia szkoły wynosi 3,78 i zmalała o 0,05 w stosunku do ubiegłego półrocza. Najwyższe wyniki z nauczania uzyskała klasa IV – 4,2. W klasach I-III nauczyciele sporządzili ocenę opisową.

Średnia frekwencji wyniosła 94,5% i w stosunku do ubiegłego półrocza nie zmieniła się. Najwyższą średnią frekwencję uzyskały klasy III i V– 98%,  a najniższą klasa IV – 89%. Oddział przedszkolny uzyskał 85 % frekwencję.

Stan szkoły - 42 + 25

Klasyfikowanych  - 42

Niesklasyfikowanych   - 0

Statystyka ocen szkoły:

 • Celujących -  0    
 • Bardzo dobrych - 54
 • Dobrych - 39
 • Dostatecznych - 38
 • Dopuszczających - 36
 • Niedostatecznych - 1
 • Nieklasyfikowanych - 0
 • Zwolnionych - 0

Statystyka ocen zachowania:

 • Wzorowych  -  6
 • Bardzo dobrych - 5      
 • Dobrych - 2
 • Poprawnych - 1      
 • Nieodpowiednich - 2   
 • Nagannych 0     

 

Średnia ocen: 3,73

 

Średnia frekwencja: 94,5%

 

KLASA I

Frekwencja –    95 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: -

Najlepsi uczniowie: Michalak Zuzanna, Cendrowska Karolina, Dybowska Aleksandra, Kornatowski Jakub

KLASA II

Frekwencja –   95 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Kraśniewska Kinga, Kozarzewski Jakub, Adamski Kamil

Najlepsi uczniowie: Kraśniewska Kinga, Wolski Mikołaj

KLASA III

Frekwencja –   98 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Borowski Cezary, Górnicka Karolina, Michalak Bartosz

Najlepsi uczniowie: Borowski Cezary, Garlej Jakub

KLASA IV

Średnia ocen -3,6

Frekwencja –   89 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: -

Najlepsi uczniowie: Czajkowski Miłosz – 4,4

KLASA V

Frekwencja – 98 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Baranowska Paulina, Kozarzewska Aleksandra, Smardzewski Patryk

Najlepsi uczniowie: Baranowska Paulina 4,9, zachowanie wzorowe, Smardzewski Patryk 4,7

KLASA VI

Frekwencja –  92 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: -

Najlepsi uczniowie: Antosik Natalia  5,0, zachowanie wzorowe