Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Analizując uzyskane wyniki klasyfikacji, stwierdzono, iż średnia szkoły wynosi 3,8 i wzrosła w stosunku do ubiegłego półrocza. Najwyższe wyniki z nauczania uzyskała klasa IV – 4,0. W klasach I-III nauczyciele sporządzili ocenę opisową.

Średnia frekwencji wyniosła 93 % i w stosunku do ubiegłego półrocza zmalała o 1,5 %. Najwyższą średnią frekwencję uzyskała klasy VI– 98%, a najniższą klasa IV –90 %, oddział przedszkolny uzyskał 89% frekwencję.

Stan szkoły - 50 + 18

Klasyfikowanych  - 50

Niesklasyfikowanych   - 0

Statystyka ocen szkoły:

 • Celujących -  0    
 • Bardzo dobrych - 66
 • Dobrych - 53
 • Dostatecznych - 30
 • Dopuszczających - 25
 • Niedostatecznych - 2
 • Nieklasyfikowanych - 0
 • Zwolnionych - 0

Statystyka ocen zachowania:

 • Wzorowych  -  7
 • Bardzo dobrych - 5      
 • Dobrych - 2
 • Poprawnych - 2    
 • Nieodpowiednich - 0
 • Nagannych 0     

 

Średnia ocen: 3,8

 

Średnia frekwencja: 93 %

 

 

KLASA I

Frekwencja – 9 1    %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: - Agata Kozarzewska

Najlepsi uczniowie: Agata Kozarzewska, Patrycja Rybicka, Katarzyna Kruszewska, Oliwia Baranowska, Maja Domańska.

 

KLASA II

Frekwencja –   93 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Aleksandra Dybowska, Julia Grabowska, Krystian kowalski, Szymon Tarwacki

Najlepsi uczniowie: Michalak Zuzanna,  Dybowska Aleksandra, Kornatowski Jakub

 

KLASA III

Frekwencja –   95 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: Jakub Kozarzewski, Adamski Kamil, Kinga Kraśniewska

Najlepsi uczniowie: Kraśniewska Kinga, Wolski Mikołaj

 

KLASA IV

Średnia ocen - 4,0

Frekwencja –   90 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: 0

Najlepsi uczniowie: Garlej Jakub – 5,0 – wzorowe zachowanie, Karolina Górnicka – 4,8 – wzorowe zachowanie, Borowski Cezary – 4,7 – wzorowe zachowanie, Michalak Bartosz – 4,6 – bardzo dobre zachowanie

 

KLASA V

Frekwencja – 91 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: brak

Najlepsi uczniowie: brak

 

KLASA VI

Frekwencja –  98 %

Uczniowie ze 100 % frekwencją: - Paulina Baranowska, Patryk Smardzewski, Aleksandra Kozarzewska

Najlepsi uczniowie:, Baranowska Paulina 5,0 - zachowanie wzorowe, Smardzewski Patryk 4,2- zachowanie bardzo dobre