Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z decyzją MEN podręczniki dotowane są przez państwo /ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811), uczniowie uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych /. Szkoła zamawia zestawy podręczników. 

ROK SZKOLNY 2016/2017 DOTYCZY UCZNIÓW KLAS I - V
Więcej informacji na stronie MEN:

https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik/dotacja-celowa-na-podreczniki

klasa I - uczniowie dostaną przygotowany przez MEN darmowy podręcznik oraz podręcznik do nauki języka angielskiego i ćwiczenia zakupione przez szkołę z dotacji celowej. 
Wyjątek stanowi podręcznik do religii, który nabywają rodzice we własnym zakresie zgodnie z wykazem.

klasa II - uczniowie dostaną przygotowany przez MEN darmowy podręcznik oraz podręcznik do nauki języka angielskiego i ćwiczenia zakupione przez szkołę z dotacji celowej. 
Wyjątek stanowi podręcznik do religii, który nabywają rodzice we własnym zakresie zgodnie z wykazem.

klasa III - uczniowie dostaną przygotowany przez MEN darmowy podręcznik oraz podręcznik do nauki języka angielskiego i ćwiczenia zakupione przez szkołę z dotacji celowej. 
Wyjątek stanowi podręcznik do religii, który nabywają rodzice we własnym zakresie zgodnie z wykazem.

Klasa IV - szkoła zakupuje dla ucznia komplet podręczników i ćwiczeń z dotacji celowej.
Wyjątek stanowi podręcznik do religii, który nabywają rodzice we własnym zakresie zgodnie z wykazem.

Klasa V - szkoła zakupuje dla ucznia komplet podręczników i ćwiczeń z dotacji celowej.
Wyjątek stanowi podręcznik do religii, który nabywają rodzice we własnym zakresie zgodnie z wykazem.

Klasa VI - rodzice/opiekunowie prawni uczniów, zaopatrują ich w podręczniki i ćwiczenia we własnym zakresie, zgodnie z wykazem. 
Zakup z dotacji celowej kompletu podręczników i ćwiczeń dla klasy VI obowiązywać będzie od roku szk. 2017/2018.