Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

W tym roku szkolnym sprawdzian szóstoklasistów pisało w naszej szkole troje uczniów (była to najmniejsza klasa w całym powiecie).

Sprawdzian po raz pierwszy składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Część 1. zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. 
• Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut. 
• W niektórych zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź, a w innych – samodzielnie ją formułowali, np. pisali opowiadanie albo zapisywali rozwiązania zadań z matematyki.

Część 2. zawierała zadania z języka obcego nowożytnego. Był to język, którego uczeń uczy się w szkole, jako przedmiotu obowiązkowego. 
• Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut. 
• We wszystkich zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź. 
• Część druga obejmowała; rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, środków językowych, rozumienie tekstów pisanych.

Średni wynik punktowy/procentowy dla części pierwszej (język polski i matematyka) wyniósł:

Liczba punktów: 74,3 %

Kraj: 63 %

województwo: 66,1 %

powiat: 59 %

gmina:  %

 

Średni wynik punktowy/procentowy dla części drugiej (język angielski) wyniósł:

Liczba punktów: 73,7 %

Kraj: 71 %

województwo: 75 %

powiat: 64,7 %

gmina:  %

Zestawienie średnich wyników ze sprawdzianu

Sprawdzian

Średnia (%)

szkoła

Średnia (%)

gmina

Średnia (%)

powiat

Średnia (%)

Woj. Maz.

Średnia (%)

kraj

Język polski

73,3

-

68,8

73,3

71,0

Matematyka

75,0

-

48,6

58,4

54,0

Ogółem

74,3

-

59,0

66,1

63,0

Część druga

 

Język angielski

73,7

-

64,7

75,0

71,0

 

Napisali o nas w "Płońszczaku":

"W klasyfikacji ogólnej (gdzie średnia wyliczana jest na podstawie wyników egzaminów z języka polskiego i matematyki) najwyżej uplasowali się uczniowie najmniejszej klasy szóstej w powiecie. Z bardzo dobrą średnią 74,3 proc. jest to Szkoła Podstawowa w Zaborowie (gmina Naruszewo). Egzamin w Zaborowie zdawało zaledwie 3 uczniów. Ich wspólny wynik stawia tę szkołę w czołówce we wszystkich cząstkowych wynikach procentowych. Uczniowie z Zaborowa najlepiej bowiem napisali również egzamin z matematyki (wynik: 75 proc), natomiast w wynikach z języka polskiego plasują się na szóstej pozycji w powiecie (73,3 proc.). Czwarty wynik w powiecie osiągnęli z języka angielskiego (73,7 proc.)."

Należy zauważyć, że od kilku lat średnia punktów naszych uczniów jest coraz wyższa, a nasza szkoła plasuje się w czołówce szkół w powiecie. Wszystkim szóstoklasistom i ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dlaszych sukcesów.

 
 
 
 
 
 
 
 

Gazeta lokalna "Płońszczak Press" zamieściła na swoich łamach wyniki wszystkich szkół powiatu płońskiego. Więcej czytaj tutaj i tutaj.