Slide-3 Slide-2
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami oraz zarządzeniem Dyrektora Szkoły w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły  Podstawowej w Zaborowie w czasie epidemii. Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Zaborowie, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.